قابل توجه اساتيد و دانشجويان محترم

----------------------------------------------------------------

ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی ترم مهر98 از 16 الی 24 شهریور

·شماره های تماس موسسه ساختمان اداری : 32554090 الی 92

امورمالی : داخلی 115 – امور آموزشی : داخلی 120-121-122-113-123   - فناوری اطلاعات : داخلی 101 – دبیرخانه و ریاست : داخلی 103

شماره تماس ساختمان کلاسها : 32554069

----------------------------------------------------------------

تمامی دانشجویان جهت ورود به سامانه امور آموزشی می بایست در قسمت

کد کاربری: (شماره دانشجویی)

کلمه عبور: (شماره شناسنامه)

پس از ورود نسبت به تغییر کلمه عبور خود اقدام نمایید.

----------------------------------------------------------------

کلیه دانشجویان جهت جلوگیری از حذف دروس نسبت به پرداخت شهریه و نهایی کردن آن اقدام فرمائید. 

·رعایت پیشنیاز و همنیاز دروس طبق چارت های ارائه شده می باشد. در غیر اینصورت مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت بر عهده دانشجو بوده .